Beschut wonen De Linde

Team

 • Clusterarts - psychiater: dr. Anne Verhaeghen
 • Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog: Nele Reynders
 • Coördinator Beschut Wonen - hoofdverpleegkundige GGZ: Annicq Hulshagen

Contact

 • Heb je algemene vragen over beschut wonen De Linde?
  • tel. 013 32 28 50
 • Wil je aanmelden voor beschut wonen De Linde?

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.

Voor wie?

Beschut wonen De Linde biedt woon- en zorgbegeleiding aan volwassenen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid.  


Aanbod

Beschut wonen

Als initiatief voor beschut wonen begeleiden wij mensen met een psychische kwetsbaarheid die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Wij bieden hen onderdak en de nodige begeleiding om verder aan hun herstel te werken. Het gaat om een tijdelijk, doch langdurig traject in vergelijking met de doorloopwoning.

Doorloopwoning

Een van onze woningen is een doorloopwoning waar mensen met een psychische kwetsbaarheid het alleen wonen kunnen oefenen (bijvoorbeeld na een opname). Het doel is om hun zelfstandigheid op diverse levensdomeinen te verhogen en om na een succesvolle oefenperiode een woning te zoeken op de reguliere woningmarkt of via sociale huisvesting. Ook andere doelen kunnen gesteld worden.

Locaties

De Linde telt 46 woongelegenheden, verspreid over vijf woningen in Diest en één in Aarschot. Het gaat vooral om studio’s en appartementen waarin je apart woont, met een gemeenschappelijke ruimte. Verder is er ook een gemeenschapshuis waarin je samenleeft met anderen. Alle woongelegenheden liggen in het centrum van de stad. Het comfort van de studio’s varieert van oude charme tot nieuwbouw.


Begeleiding

De begeleiding die je krijgt, is op maat en heeft aandacht voor verschillende levensdomeinen zoals wonen, (vrijwilligers)werk, vrije tijd, administratie, welzijn en gezondheid, zingeving en sociale relaties. Ons multidisciplinair team staat klaar voor jou. Je krijgt een vaste begeleider die je regelmatig een bezoek brengt. Elk huis heeft ook een verantwoordelijke, die onder andere de bewonersvergadering organiseert en oog heeft voor het groepsgebeuren.

De regie over de zorg ligt in jouw handen. Ons team werkt herstelgericht en gaat uit van het begrip ‘stepped care’: we bieden enkel die zorg die nodig is, niet minder, maar ook niet meer. Daarvoor werken we samen met partners uit ons netwerk zoals diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, poetsdiensten, huisarts, OCMW, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk),... Ook je familie en naasten worden betrokken.


Duur

Beschut wonen

Beschut wonen is een tijdelijke woonvorm. Samen werken we toe naar meer zelfstandigheid. De duur van je verblijf is afhankelijk van hoe je herstelproces verloopt.

Doorloopwoning

Een doorloopwoning is een tijdelijke woonvorm. Je kan maximaal negen maanden in een doorloopwoning verblijven (maximaal een keer verlengbaar).


Kostprijs

Het verblijf kost tussen 400 en 600 euro per maand. De prijs is afhankelijk van de grootte en het comfort van je woonst. Jaarlijks wordt de kostprijs geïndexeerd. Als bewoner onderteken je een huurovereenkomst en een huishoudelijk reglement. Je moet ook een huurwaarborg afsluiten (1 maand huur).    

Inbegrepen zijn:

 • huur
 • elektriciteit, water en gas
 • televisie-aansluiting
 • begeleiding

Andere uitgaven zijn voor eigen rekening, bijvoorbeeld eigen brandverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en inboedel), medicatie, dokterskosten, voeding, vrijetijdsactiviteiten,…


Vzw Sint-Annendael Grauwzusters exploiteert 46 plaatsen van vzw De Hulster onder de naam Beschut wonen De Linde.