Beschut wonen De Linde

Clusterarts - psychiater
 

Dr. Els De Baerdemaeker

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Voor wie?

Beschut wonen De Linde biedt woon- en zorgbegeleiding aan volwassenen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid.  


Aanbod

De Linde telt 46 woongelegenheden, verspreid over vijf woningen in Diest en één in Aarschot. Het gaat vooral om studio’s en appartementen waarin je apart woont, met een gemeenschappelijke ruimte. Verder is er ook een gemeenschapshuis waarin je samenleeft met anderen. Alle woongelegenheden liggen in het centrum van de stad. Het comfort van de studio’s varieert van oude charme tot nieuwbouw.


Begeleiding

De begeleiding die je krijgt, is op maat en heeft aandacht voor verschillende levensdomeinen zoals wonen, (vrijwilligers)werk, vrije tijd, administratie, welzijn en gezondheid, zingeving en sociale relaties. Ons multidisciplinair team staat klaar voor jou. Je krijgt een vaste begeleider die je regelmatig een bezoek brengt. Elk huis heeft ook een verantwoordelijke, die onder andere de bewonersvergadering organiseert en oog heeft voor het groepsgebeuren.

De regie over de zorg ligt in jouw handen. Ons team werkt herstelgericht en gaat uit van het begrip ‘stepped care’: we bieden enkel die zorg die nodig is, niet minder, maar ook niet meer. Daarvoor werken we samen met partners uit ons netwerk zoals diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, poetsdiensten, huisarts, OCMW, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk),... Ook je familie en naasten worden betrokken.


Duur

Beschut wonen is een tijdelijke woonvorm. Samen werken we toe naar meer zelfstandigheid. De duur van je verblijf is afhankelijk van hoe je herstelproces verloopt.


Kostprijs

Het verblijf kost tussen 350 en 550 euro per maand. De prijs is afhankelijk van de grootte en het comfort van je woonst. Jaarlijks wordt de kostprijs geïndexeerd.    

Inbegrepen zijn:

  • huur
  • elektriciteit, water en gas
  • televisie-aansluiting
  • begeleiding

Andere uitgaven zijn voor eigen rekening, bijvoorbeeld eigen brandverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en inboedel), medicatie, dokterskosten, voeding, vrijetijdsactiviteiten,…


Aanmeldingsteam cluster D 

Al deze eenheden maken deel uit van cluster D. Wil je meer informatie over cluster D of je aanmelden voor een van de volgende eenheden?

  • mobiel team
  • Beschut wonen De Linde
  • doorloopwoning
  • activiteitencentrum Ak’cent
  • individuele trajectbegeleiding

Dan kan je je voor deze cluster aanmelden via de volgende gegevens: 

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.