Herstel

De geestelijke gezondheidszorg die wij willen bieden is gericht op herstel. Dat houdt meer in dan het verbeteren van klachten en symptomen. Herstel gaat vooral over het hervinden van zinvolle relaties en verbinding met anderen, een zinvolle dagbesteding, het ervaren van betekenis en het weer kunnen opnemen van de verschillende rollen die iedere mens wil hebben in het leven. Medicatie en therapie kunnen daarbij helpen, maar zijn op zich niet voldoende om te vorderen in het unieke en persoonlijke herstelproces dat je aflegt. Daarvoor is bijvoorbeeld ook begeleiding rond sociale aspecten en activering nodig. Jijzelf en je naastbetrokkenen bepalen mee welke doelen belangrijk zijn.


Presentie

Verbinding met anderen vinden wij erg belangrijk. Dat proberen wij ook zelf uit te dragen door op moeilijke momenten zo gewoon mogelijk aanwezig te zijn voor jou. Wij zien zorgvrager en hulpverlener als twee gelijkwaardige mensen die elkaar op dat moment ontmoeten in hun eigen rol, ieder met zijn specifieke kennis en ervaring. Dat noemen wij presentie.


Ervaringsdeskundigen en -werkers

Binnen onze herstelvisie staat het ‘empoweren’ van de cliënt en het cliëntenperspectief centraal. Daarom werken wij samen met vrijwillige ervaringsdeskundigen voor verschillende herstelmodules en psycho-educatie. Ook zijn er twee ervaringswerkers in vast dienstverband die mee de cliënten ondersteunen en de zorgteams adviseren. De ervaringsdeskundigen en -werkers inspireren en ondersteunen onze werking vanuit hun eigen ervaring als patiënt in de geestelijke gezondheidszorg.


Vermaatschappelijking

Om onze visie op herstel en presentie waar te maken, is het nodig dat je een volwaardige plek in de samenleving kan innemen. Daarom spannen wij ons in voor de vermaatschappelijking van de zorg, samen met de overheid en onze partners in de zorgregio. 


Samenwerking, kwaliteit en kennis

Als regionaal zorgcentrum kunnen wij uiteraard niet het volledige gamma aan geestelijke gezondheidszorg aanbieden. Daarom werken wij nauw samen met andere zorgorganisaties om je de weg te helpen vinden naar de meest aangepaste zorg en behandeling. Ten slotte vormen kwaliteit en wetenschappelijk onderbouwde kennis onze leidraad in alles wat wij ondernemen.