Individuele trajectbegeleiding

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Voor wie?

Individuele trajectbegeleiding is er voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die graag een persoonlijk stappenplan willen opstellen om weer een actieve rol op te nemen in de samenleving.


Aanbod

Samen met je trajectbegeleider breng je jouw wensen en doelen in kaart. Dat kan bijvoorbeeld een invulling van je vrije tijd zijn, meer ontmoetingen, activiteiten die structuur in je dag brengen, een opleiding, vrijwilligerswerk of een job. Op basis daarvan stel je samen een trajectplan op. 

Is het vinden van een job jouw doelstelling? De beste training gebeurt ‘on the job’. Als je de nodige basisvaardigheden en attitudes hebt, zal je trajectbegeleider je helpen zoeken naar een geschikte stageplaats om specifieke arbeidsvaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen. Tijdens de stage krijgen zowel jij als je werkgever de nodige begeleiding.


Aanmeldingsteam cluster D 

Al deze eenheden maken deel uit van cluster D. Wil je meer informatie over cluster D of je aanmelden voor een van de volgende eenheden?

  • mobiel team
  • Beschut wonen De Linde
  • doorloopwoning
  • activiteitencentrum Ak’cent
  • individuele trajectbegeleiding

Dan kan je je voor deze cluster aanmelden via de volgende gegevens: 

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.


W²: werk- en welzijnstrajecten

Wij zijn partner in de W²-trajecten (werk en welzijn) die zijn uitgestippeld door de Vlaamse overheid. W² is er voor mensen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, omwille van een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek.

Een onderdeel van W² zijn de activeringstrajecten. Dat zijn voortrajecten voor mensen die op middellange termijn naar een job kunnen evolueren, indien mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. In dat kader bieden wij begeleiding naar en op de werkvloer en genoeg zorg om die arbeidsdeelname te ondersteunen. De intake voor activeringstrajecten van W² gebeurt via VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Voor meer info kun je terecht in een VDAB-kantoor in je buurt.