W²: werk en welzijnsproject

Clusterarts - psychiater
 

Dr. Els De Baerdemaeker

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Wij zijn partner in het W²-project (werk en welzijn) die zijn uitgestippeld door de Vlaamse overheid. W² is er voor mensen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, omwille van een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek.


Individuele trajectbegeleiding

Een onderdeel van W² zijn de activeringstrajecten. Dat zijn voortrajecten voor mensen die op middellange termijn naar een job kunnen evolueren, indien mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. In dat kader bieden wij begeleiding naar en op de werkvloer en genoeg zorg om die arbeidsdeelname te ondersteunen. De intake voor activeringstrajecten van W² gebeurt via VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Voor meer info kun je terecht in een VDAB-kantoor in je buurt.