W²: werk en welzijnsproject

Betrokken medewerkers

  • Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog: Nele Reynders
  • Coördinator Beschut Wonen – hoofdverpleegkundige GGZ: Annicq Hulshagen

Contact

De intake voor activeringstrajecten van W² gebeurt via VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Voor meer info kun je terecht in een VDAB-kantoor in je buurt.

Wij zijn partner in het W²-project (werk en welzijn) dat uitgestippeld is door de Vlaamse overheid.


Voor wie?

W² is er voor mensen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, omwille van een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek.


Activeringstraject

Een onderdeel van W² zijn de activeringstrajecten. Dat zijn voortrajecten voor mensen die op middellange termijn naar een job kunnen evolueren, indien mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt. In dat kader bieden wij begeleiding naar en op de werkvloer en genoeg zorg om die arbeidsdeelname te ondersteunen.