Multidisciplinaire behandelingen

Wij organiseren onze geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk vanuit multidisciplinaire teams. Enkel bepaalde raadplegingen (op ambulante basis) vinden plaats bij een individuele zorgverlener.


Wie kan er deel uitmaken van een multidisciplinair team?

 • Psychiater
 • Psycholoog, psychologisch assistent
 • Verpleegkundige
 • Ergotherapeut
 • Psychomotorisch therapeut
 • Muziektherapeut
 • Activeringstherapeut
 • Beeldende therapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Zorgkundige
 • Logistiek medewerker
 • Ervaringsdeskundige

Aanpak

Elke medewerker van het multidisciplinair team neemt een rol op in de begeleiding van jouw behandeling en overlegt daarover in team en met jou persoonlijk. De meeste beslissingen gebeuren dan ook in gezamenlijk overleg waarbij jijzelf actief betrokken wordt, eventueel ook je familie of mantelzorger. 

Tijdens je behandeling zal je vaak met meerdere zorgverleners gesprekken hebben. Wel proberen wij zoveel mogelijk een teamlid aan te stellen als jouw persoonlijke begeleider. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt voor al je vragen en bekommernissen.