Psychotherapeutisch dagcentrum De Verdieping

Betrokken medewerkers

 

Folder

Contact

 • Wil je aanmelden voor De Verdieping? Contacteer onze aanmeldingscoördinator:
  • tel. 013 38 09 10
  • bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur

Wie kan bij ons terecht?

De Verdieping richt zich tot volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek en een intensieve psycho-therapeutische hulpvraag. Zij lopen vast in bepaalde patronen, waarbij ambulante  therapie niet voldoende blijkt te zijn. Cliënten dienen over voldoende reflecterende mogelijkheden te beschikken.


Wat doen wij?

Vanuit een mentaliserend kader verdiepen cliënten zich in vastgelopen thema’s die een duidelijke weerslag hebben op hun dagelijks functioneren. 

Mentaliseren verwijst naar het vermogen om eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties. Het verbeteren van mentaliseren als therapeutische interventie vormt de kern van de therapie.

De Verdieping bestaat uit twee afzonderlijke groepen met een parallel therapieprogramma: de Stap en de Sprong. Binnen een multidisciplinair psychotherapeutisch programma met zowel non-verbale (muziektherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie) als verbale therapie (groepspsychotherapie, activering en ergotherapie) kan men aan zichzelf werken in een veilige omgeving en zo:

 • zicht krijgen op interacties en de invloeden van de (vroegere of huidige) context hierop
 • zicht krijgen op en ontwikkelen van mentaliserende vaardigheden
 • identiteitsproblemen onder de loep nemen
 • zicht krijgen op en hanteren van emoties
 • werken aan het ontwikkelen en uitbreiden van betekenisvolle relaties
 • de mogelijkheden en vaardigheden in de leef- en werkomgeving uitbreiden
 • de verschillende taken in het leven weer opnemen

Ons aanbod

 • Groepsbehandeling binnen een mentaliserend kader
  Binnen een psychotherapeutische groep van tijdelijke duur werken cliënten aan persoonlijke groei, interpersoonlijke vaardigheden en het herstellen van hun maatschappelijk functioneren.
 • Persoonlijke benadering
  Binnen het goed afgelijnd psycho- en sociotherapeutisch kader evalueren we op regelmatige basis de persoonlijke doelstellingen, en dit samen met de cliënten en hun omgeving.
 • Engagement 
  Na de intake volgt een eerste kennismaking met het psychotherapeutisch kader en worden de doelstellingen besproken, alvorens de cliënt start. Het programma beslaat vier dagen per week (elke weekdag behalve woensdag). Daarnaast zet de cliënt in op activatie in de vorm van (vrijwilligers)werk. Een engagement van minimaal 4 tot 6 weken is noodzakelijk. Na deze periode evalueert het team samen met de cliënt of het traject wordt verdergezet. Het volledige traject duurt zes maanden.

Multidisciplinair team

Ons team bestaat uit:

 • Sociotherapeuten
 • Psychotherapeuten
 • Psychomotorisch therapeuten
 • Muziektherapeut
 • Beeldend therapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Psychiater