Dringende hulp

Huisarts

Contacteer je huisarts of de huisarts van wacht.

Hij of zij is voor u de arts in de eerste lijn, die het best geplaatst is om een eerste inschatting te maken van de nood aan dringende hulp. Als deze niet bereikbaar is, contacteer dan best eerst de huisarts van wacht.


Ernstige en acute psychische crisis

Intensieve crisishulp aan huis

  • contacteer het Mobiel Crisis Team via je huisarts


Spoedgevallen

  • AZ Diest (op weekdagen) - 013 35 40 05
  • UZ Leuven - 016 34 39 00
  • RZ Heilig Hart Tienen - 016 80 99 19
  • Sint-Franciscus Ziekenhuis Heusden-Zolder - 011 71 55 04
  • Jessa Ziekenhuis Hasselt - 011 33 85 00
     

Vraag voor opname in Sint-Annendael 

  • Wachtdienst Sint-Annendael - 013 38 05 11 

Noodnummers

Europees noodnummer - 112 
Ambulance  - 100
Antigifcentrum - 070 245 245


Hulplijnen

Tele-onthaal - 106
Zelfmoordlijn - 1813
Druglijn - 078 15 10 20
Meldpunt geweld - 1712
Awel - 102