Dringende hulp

Huisarts

  • Contacteer je huisarts. Hij of zij kent jou en is het best geplaatst om een eerste inschatting te maken van de nood aan dringende hulp.
  • Als je huisarts niet bereikbaar is, contacteer dan de huisarts van wacht.
     

Ernstige en acute psychische crisis

Intensieve crisishulp aan huis

Contacteer het Mobiel Crisisteam via je huisarts.

Spoedgevallen

  • AZ Diest - 013 35 40 05
  • UZ Leuven - 016 34 39 00
  • RZ Heilig Hart Tienen - 016 80 99 19
  • Sint-Franciscus Ziekenhuis Heusden-Zolder - 011 71 55 04
  • Jessa Ziekenhuis Hasselt - 011 33 85 00

Vraag voor opname in PZ Sint-Annendael 

Wachtdienst PZ Sint-Annendael - 013 38 05 11 


Noodnummers

Europees noodnummer - 112 
Ambulance  - 100
Antigifcentrum - 070 245 245


Hulplijnen

Tele-onthaal - 106
Zelfmoordlijn - 1813
Druglijn - 078 15 10 20
Meldpunt geweld - 1712
Awel - 102