Als regionaal centrum voor geestelijke gezondheidszorg richten wij ons op zowel volwassenen als ouderen met een psychiatrische problematiek. Ons zorgaanbod is breed, om de drempel naar hulp zo laag mogelijk te houden.


Met welke psychische klachten kan je bij ons terecht?

  • Stemmingsstoornis (bijvoorbeeld depressie en bipolaire stoornis)
  • Angst en trauma
  • Ernstige spanningsklachten
  • Psychotische kwetsbaarheid
  • Probleem met aandacht, geheugen en cognitie
  • Levensfaseproblemen op latere leeftijd
  • Langdurige psychiatrische problematiek

Wat houdt ons zorgaanbod in?

Wij bieden zowel acute (crisis)opvang als behandeling en begeleiding op (middel)lange termijn.


Samenwerking in een breed zorgnetwerk

Samen met jou bekijken we welke zorg het beste op jouw hulpvraag is afgestemd. Als dat nodig is, verwijzen we door naar een van onze partners in onze zorgregio.