Dagactiviteitencentrum Ak'Cent

Clusterarts - psychiater
 

dr. Roeland Ballegeer

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Voor wie?

Ak’Cent is een activiteitencentrum voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die op zoek zijn naar een actieve en zinvolle dagbesteding met betrekking tot arbeid en vorming.  


Aanbod

Wij organiseren verschillende activiteiten die aansluiten bij de levensdomeinen werk en vorming. Enkele voorbeelden zijn bak- en kookatelier, groen- en tuinonderhoud, naai- en strijkatelier,… Het doel is om een laagdrempelig basisaanbod aan te bieden waarbij onze deelnemers betekenisvolle, sociale rollen terug terug kunnen opnemen. Door daaraan deel te nemen zet je de eerste stappen naar activering. Je brengt structuur aan in je dag en werkt aan je zelfontplooiing. We werken herstelgericht en streven naar maximale inclusie en een betere integratie van onze deelnemers in de maatschappij.


Weekschema

Maandag
•    9 tot 12 uur: arbeidsateliers
•    13 tot 16 uur: socio-culturele activiteit in groep

Dinsdag
•    9 tot 12 uur: arbeidsateliers

Woensdag
•    9 tot 12 uur: arbeidsateliers
•    13 tot 16 uur: sportactiviteit in groep

Donderdag
•    9 tot 12 uur: arbeidsateliers
•    13 tot 16 uur: creatief atelier, administratief atelier

Vrijdag
•    9 tot 12 uur: arbeidsateliers


AMA-statuut 

Ak’cent biedt ook arbeidsmatige activiteiten (AMA) aan. Dat zijn onbetaalde activiteiten die de deelnemer een zinvolle bezigheid, structuur, sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing aanbieden. Daarnaast zijn we ook erkend als AMA-werkvloer en -toeleiders vanuit de provincie Vlaams-Brabant. Je kandidaat stellen voor AMA kan via het aanmeldingsteam


Kennismakingsgesprek Ak'Cent

Tweewekelijks is er de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek en rondleiding binnen Ak'Cent. Je kan hiervoor een afspraak maken via: 

  • 013 33 61 19

Aanmeldingsteam cluster D 

Al deze eenheden maken deel uit van cluster D. Wil je meer informatie over cluster D of je aanmelden voor een van de volgende eenheden?

  • mobiel team
  • Beschut wonen De Linde
  • doorloopwoning
  • activiteitencentrum Ak’cent
  • individuele trajectbegeleiding

Dan kan je je voor deze cluster aanmelden via de volgende gegevens: