Dagactiviteitencentrum Ak'Cent

Betrokken medewerkers

 • Clusterarts - psychiater: dr. Anne Verhaeghen
 • Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog: Nele Reynders
 • Coördinator cluster D extramurale zorg GGZ: Annicq Hulshagen

Contact

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.

Kennismakingsgesprek

Tweewekelijks is er de mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek en rondleiding in Ak'Cent. Je kan hiervoor een afspraak maken via 0489 18 83 17.

Voor wie?

Ak’Cent richt zich tot mensen met een psychische kwetsbaarheid die geen aansluiting vinden in het reguliere activeringsaanbod én die aan onderstaande criteria voldoen:

 • Leeftijd: vanaf 18 jaar tot …
 • Gemotiveerd zijn om een activeringstraject aan te gaan
 • Minimale vorm van psychische stabiliteit
 • Geen aanwezigheid van een acute verslavingsproblematiek
 • Geen aanwezigheid van een primaire mentale handicap
 • Nederlandse taal voldoende beheersen
 • Woonachtig te Diest of omliggende gemeenten

Aanbod

Arbeidsateliers

In onze arbeidsateliers bieden wij werk op maat aan, waarbij onder andere gewerkt wordt aan dagstructuur, stabiliteit, verder ontwikkelen van competenties, versterken van arbeidsattitudes, …

Deelnemers kunnen zich kandidaat stellen voor één of meerdere ateliers:

 • Tuinatelier: klein onderhoud van tuinen, zaaien, telen, insectenkastjes vervaardigen, … 
 • Administratief atelier: kassabeheer en registratie, verzendingen, infopunt boeken, …
 • Kookatelier: dagverse gezonde maaltijden bereiden
 • Productieatelier: vervaardigen van vlaggenlijnen, flowersticks, inpakwerk, …
 • Zorghoeve: verzorging asieldieren en onderhoud asielruimtes

Inclusie-aanbod

Tijdens het inclusie-aanbod voorzien wij laagdrempelige activiteiten. Hierbij worden deelnemers gestimuleerd om zelf een zinvolle bezigheid te zoeken. Los daarvan zetten we ook in op inclusie en gaan wij samen met de deelnemers op pad. We laten hen kennis maken met andere organisaties, buiten de muren van psychiatrie. Systematisch voorzien wij vormingen, sportactiviteiten en creatieve workshops.


Begeleiding

Elke deelnemer van DAC Ak’Cent krijgt een individuele trajectbegeleider toegewezen die samen met hem of haar zal werken aan de persoonlijke groeimogelijkheden en doelstellingen van de deelnemer. De begeleider werkt op maat, drempelverlagend en inclusief.


AMA-statuut 

Ak’cent biedt ook arbeidsmatige activiteiten (AMA) aan. Dat zijn onbetaalde activiteiten die de deelnemer een zinvolle bezigheid, structuur, sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing aanbieden. Daarnaast zijn we ook erkend als AMA-werkvloer en -toeleiders vanuit de provincie Vlaams-Brabant. 


Ak'Cent bestaat 20 jaar!

In 2021 vierden we het 20-jarige jubileum van ons dagactiviteitencentrum Ak'Cent. Naar aanleiding daarvan verzamelden we enkele getuigenissen. 
Doorblader online onze krant '20 jaar Ak'Cent' (pdf - 9 MB).