Clusterarts - pscyhiater
 

Dr. Els De Baerdemaeker

Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog

Nele Reynders

Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ

Annicq Hulshagen

Wat?

Het mobiel team geestelijke gezondheidszorg begeleidt mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving. 


Voor wie?

Volwassenen (18 tot 65 jaar) die door een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, financiën,…) en voor wie zorg aan huis aangewezen is. 


Behandeltraject

Het mobiel team biedt je de hulp die nodig is op verschillende levensdomeinen. Daarbij streven we naar het verhogen van je levenskwaliteit. Wat dat precies inhoudt, bepalen we in overleg met jou en je naasten (familie, buren, vrienden,…). We proberen om een opname te vermijden, of om opnames zo kort mogelijk te laten duren. In een crisissituatie zal het mobiel team je intensiever opvolgen dan in een meer stabiele periode.

Het team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met jou, je naasten en andere zorgverleners.


Forensisch project 

Voor wie? 

Volwassenen (18 tot 65 jaar) die door een interneringsstatuut ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, financiën,…) en voor wie zorg aangewezen is. Vzw Sint-Annendael Grauwzusters maakt deel uit van het Netwerk Zorg aan Geïnterneerden. 

Behandeltraject

Het mobiel team biedt je de hulp die nodig is op verschillende levensdomeinen door middel van mobiele en ambulante begeleiding en behandeling. Wat dat precies inhoudt, bepalen we in overleg met jou en je naasten (familie, buren, vrienden,…).

Het team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met jou, je naasten en andere zorgverleners.

Het volledige zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut vind je op www.netwerkeninternering.be.


Aanmeldingsteam cluster D 

Al deze eenheden maken deel uit van cluster D. Wil je meer informatie over cluster D of je aanmelden voor een van de volgende eenheden?

  • mobiel team
  • Beschut wonen De Linde
  • doorloopwoning
  • activiteitencentrum Ak’cent
  • individuele trajectbegeleiding

Dan kan je je voor deze cluster aanmelden via de volgende gegevens: 

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.