Team

  • Clusterarts - psychiater: dr. Anne Verhaeghen
  • Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog: Nele Reynders
  • Coördinator Beschut Wonen – Hoofdverpleegkundige GGZ: Annicq Hulshagen

Contact

  • Heb je algemene vragen over het Mobiel Team?
    • tel. 013 38 05 65
  • Wil je aanmelden voor het Mobiel Team?

*Verstuur nooit medische gegevens via e-mail.

Voor wie?

Het Mobiel Team geestelijke gezondheidszorg is werkzaam in de gemeenten Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem en biedt ondersteuning in de thuisomgeving aan:


Volwassenen

Het 'Mobiel Team 2B' is er voor volwassenen (18 tot 65 jaar) die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, financiën,…) en voor wie zorg aan huis aangewezen is. 

Behandeltraject

Het mobiel team biedt je de hulp die nodig is op verschillende levensdomeinen. Daarbij streven we naar het verhogen van je levenskwaliteit. Wat dat precies inhoudt, bepalen we in overleg met jou en je naasten (familie, buren, vrienden,…). We proberen om een opname te vermijden, of om opnames zo kort mogelijk te laten duren. In een crisissituatie zal het mobiel team je intensiever opvolgen dan in een meer stabiele periode.

Ons multidisciplinair team werkt nauw samen met jou, je naasten en andere zorgverleners.


Ouderen

Het 'Mobiel Team Ouderen' is een mobiel zorgteam dat aan huis komt bij ouderen (+ 65 jaar) met een kwetsbaar profiel (socio-economisch, psychisch/cognitief, fysiek) om een inschatting te maken van de noden.

Ons multidisciplinair team bestaat uit een ouderenpsychiater, een psycholoog, een ergotherapeut, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

Behandeltraject

Wij bieden opvolging aan huis; zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Samen met jou, je familie, mantelzorgers en zorgverleners van de eerste lijn werken we aan een gedeeld begeleidingsplan.


Zorg aan geïnterneerden

Het mobiel team is er ook voor volwassenen (18 tot 65 jaar) die door een interneringsstatuut ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, financiën,…) en voor wie zorg aan huis aangewezen is.

Behandeltraject

Het mobiel team biedt je de hulp die nodig is op verschillende levensdomeinen via mobiele en ambulante begeleiding en behandeling. Wat dat precies inhoudt, bepalen we in overleg met jou en je naasten (familie, buren, vrienden,…).

Ons multidisciplinair team werkt nauw samen met jou, je naasten en andere zorgverleners. 

Vzw Sint-Annendael Grauwzusters maakt deel uit van het Netwerk Zorg aan Geïnterneerden. Het volledige zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut vind je op www.netwerkeninternering.be.