Herstelzorg Sint-Godelieve

Betrokken medewerkers

 • Clusterarts - psychiater:
  dr. Roeland Ballegeer
 • Verantwoordelijk therapeut GGZ - psycholoog: Patricia Jacobs 
 • Hoofdverpleegkundige GGZ:
  Peter Hombroux
 • Sociale dienst: Tania Claes, Bieke Francois, Kim Verbanck

Bezoekuren

 • Alle dagen: 18.00 tot 20.00 uur
 • Extra bezoekuur op woensdag:
  15.30 tot 17.00 uur
 • Extra bezoekuur tijdens weekend en feestdagen: 14.00 tot 16.30 uur

Voor wie?

Sint-Godelieve is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen die al een lange tijd kampen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Door die kwetsbaarheid ervaren zij in hun leven vaak moeilijkheden om hun rol in de samenleving op te nemen. Een opname op Sint-Godelieve gebeurt meestal naar aanleiding van een crisissituatie (een herval in een gekend ziekteverloop) of na doorverwijzing vanuit de afdeling Sint-Jan.


Behandeltraject

Bij een opname op Sint-Godelieve staat jouw herstel centraal. Herstel is een zeer persoonlijk proces waarbij iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het is op zoek gaan naar een hoopvol en betekenisvol leven, ondanks iemands psychische kwetsbaarheid. Vanuit je eigen kracht en sterktes maak je keuzes voor jezelf. Je werkt toe naar verandering in verschillende levensdomeinen: wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg, je sociaal netwerk,… Daarbij krijg je de steun van de groep en het multidisciplinair team