In Vlaanderen bestaan er heel wat initiatieven die patiënten en familie ondersteunen en die je informeren over psychische problemen. Hieronder vind je een selectie.


Patiëntenverenigingen 

www.opgang.be/kaart
Kom je uit een opname of zoek je steun en lotgenoten? Met de 'weer-op-gang'-kaart kun je verenigingen en initiatieven vinden die je weer op gang kunnen helpen.

www.uilenspiegel.net
Vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

www.upsendowns.be
Vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis of chronische unipolaire depressie. 

www.zitstil.be
Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven.

www.autismevlaanderen.be   
Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

www.zelfhulp.be
Vind zelfhulpgroepen en lotgenotencontact via deze website.

www.vlaamspatientenplatform.be 
Onafhankelijke koepelorganisatie van Vlaamse patiëntenverenigingen.


Familieverenigingen

www.similes.org
Similes verenigt familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

www.familieplatform.be
Familieplatform is een samenwerking van verschillende familieorganisaties in Vlaanderen en sensibiliseert onder andere over KOPP: kinderen van ouders met psychische problemen.

www.werkgroepverder.be
Lotgenotencontact voor mensen die een naaste hebben verloren door zelfdoding.


Informatie over psychische problemen

www.steunpuntgg.be
Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid bundelt enkele initiatieven in Vlaanderen rond geestelijke gezondheid, waaronder Te Gek!?

www.tegek.be
Te Gek!? is een beeldvormingsproject dat het taboe rond psychische problemen wil doorbreken. Het initiatief is ontstaan in ons psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael.

www.psychosenet.be
Initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals dat duidelijke en objectieve informatie geeft over psychose.

www.gezondheidenwetenschap.be
Betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinfo en -nieuws, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek.