Langdurige psychiatrische zorg - Sint-Andries

Betrokken medewerkers

Bezoekuren

  • Alle dagen: 18.00 tot 20.00 uur
  • Extra bezoekuur op woensdag,
    tijdens weekend en feestdagen:
    14.00 tot 16.30 uur

Voor wie?

Sint-Andries is een behandelafdeling voor volwassenen die lijden aan een psychiatrisch ziektebeeld en voor wie een langere opname vaak noodzakelijk is. 


Behandeltraject

Ons therapeutisch kader biedt veiligheid, duidelijkheid, comfort en huiselijkheid. De doelstelling is om te werken aan een oriëntatie naar een verblijf buiten het ziekenhuis en het weer opnemen van een rol in de samenleving. Daarvoor nemen we de nodige tijd.

We reiken je een omgeving aan die erop gericht is om het psychisch welbevinden te laten groeien en om andere problemen van lichamelijke en psychosociale aard te verlichten. Onze zorg staat in het teken van zoveel mogelijk kwaliteit van leven met aandacht voor respect, nabijheid en comfort. In de praktijk komt dat neer op zorg op maat, want voor ons verdient iedere patiënt specifieke zorg. In je behandeltraject kun je rekenen op ons multidisciplinair team.