Beleidsorganen

Algemene vergadering

De algemene vergadering heeft de essentiële rol van toezicht. Haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. De algemene vergadering komt minstens twee keer per jaar samen.

Voorzitter

 • Nicole Kempeneers

Leden

 • Johan Abrahams 
 • Zr. Martina Braeken 
 • Paul Caes 
 • Jocelijn Coenegrachts 
 • Bert De Bakker 
 • Zr. Maria Geuns 
 • Jan Laurys
 • Rudi Lenaerts
 • Marc Martens
 • Louis Mentens 
 • Tania Stalmans
 • dr. Wim Tambeur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft naast de opdracht van toezicht, ook de opdracht van beleid en beheer. De Raad van Bestuur verzekert het strategisch beleid van de organisatie en vergadert minstens vijf keer per jaar.

Voorzitter

 • Nicole Kempeneers

Ondervoorzitter

 • Louis Mentens

Leden

 • Bert De Bakker 
 • Benoît De Ceunynck 
 • Bart De Greef
 • Jan Laurys 
 • Linda Lemmens
 • Tania Stalmans 
 • dr. Wim Tambeur 
 • Klaartje Theunis
 • Marianne Vael
 • dr. Joris Vandenberghe
 • Marc Vandeput​​​​​​
 • Lou Van Beirendonck

Directiecomité

Het directiecomité heeft de dagelijkse operationele leiding.

Voorzitter

 • Koen De Meester, algemeen directeur

Leden

 • Peter Debroyer, directeur personeel 
 • Greet Put, directeur zorg - GGZ
 • dr. Wim Simons, hoofdarts 
 • Rob Vanhemel, directeur ouderenzorg

Medische raad

De medische raad vertegenwoordigt de artsen die werkzaam zijn binnen de sector geestelijke gezondheidszorg van de vzw. 

Voorzitter

 • dr. Anne Verhaeghen 

Ondervoorzitter

 • dr. Aagje Archie

Leden

 • dr. Roeland Ballegeer
 • dr. Katrin Goedseels
 • dr. Ivica Holjevac 
 • dr. Wim Simons (niet stemgerechtigd)